Документаційне забезпечення управління
(ДЗУ)

126 годин