Українська мова
(Укр мова)

Поняття норми в сучасній українській літературній мови. Лексична норма